Đề thi mới cập nhật

15 phút
20 câu
0 lượt thi
Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm về phần lý thuyết cơ bản chương trình dao động sóng cơ môn Vật lý. Làm bài thi này để củng cố thêm kiến thức bạn nhé!, tạo ngày: 20 - 05 - 2017
20 phút
40 câu
0 lượt thi
Đề thi tổng hợp các câu hỏi lý thuyết kèm với những câu hỏi bài tập áp dụng công thức đơn thuần của trường chuyên khoa học tự nhiên sau 4 lần thi thử năm 2017, tạo ngày: 19 - 05 - 2017
15 phút
30 câu
0 lượt thi
Đề thi kiếm tra lý thuyết Vật Lý 12 - Dao Động Cơ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia. Hãy làm thử ngay để biết kết quả nào!!!!, tạo ngày: 18 - 05 - 2017
50 phút
40 câu
0 lượt thi
Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia môn Vật Lý 2017. Đề thi do chính bộ giáo dục và đào tạo phát hành để các bạn ôn luyện, tiếp cận với các dạng bài mới đấy nhé. Thử sức mình luôn chứ nhỉ? :D, tạo ngày: 17 - 05 - 2017
50 phút
40 câu
0 lượt thi
Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo. Các bạn hãy thử sức để có một kết quả tốt trong kỳ thi tới nhé., tạo ngày: 14 - 02 - 2017

Bình luận

Đề thi HOT

50 phút
40 câu
0 lượt thi
Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ giáo dục và đào tạo. Các bạn hãy thử sức để có một kết quả tốt trong kỳ thi tới nhé., tạo ngày: 14 - 02 - 2017
15 phút
20 câu
0 lượt thi
Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm về phần lý thuyết cơ bản chương trình dao động sóng cơ môn Vật lý. Làm bài thi này để củng cố thêm kiến thức bạn nhé!, tạo ngày: 20 - 05 - 2017
20 phút
40 câu
0 lượt thi
Đề thi tổng hợp các câu hỏi lý thuyết kèm với những câu hỏi bài tập áp dụng công thức đơn thuần của trường chuyên khoa học tự nhiên sau 4 lần thi thử năm 2017, tạo ngày: 19 - 05 - 2017
15 phút
30 câu
0 lượt thi
Đề thi kiếm tra lý thuyết Vật Lý 12 - Dao Động Cơ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc gia. Hãy làm thử ngay để biết kết quả nào!!!!, tạo ngày: 18 - 05 - 2017
50 phút
40 câu
0 lượt thi
Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia môn Vật Lý 2017. Đề thi do chính bộ giáo dục và đào tạo phát hành để các bạn ôn luyện, tiếp cận với các dạng bài mới đấy nhé. Thử sức mình luôn chứ nhỉ? :D, tạo ngày: 17 - 05 - 2017