Thời gian: 20 phút
Số câu: 23 câu
Lượt thi: 8
Mô tả

Đề thi kiểm tra kiến thức HTML dành cho người mới bắt đầu. Đề thi gồm những kiến thức cơ bản cho các bạn mới bước chân vào thế giới web, khá là thú vị đó nhé!

Xếp hạng

1. Pham Duc kieu (23/23)
2. Quoc Hung (23/23)
3. Thư Bảo (22/23)
4. Nguyễn Minh Thư (22/23)
5. nguyen duy khanh (18/23)
6. Nguyễn Duyên (17/23)
7. quansiu (2/23)
8. Trương Hoàng Huy (0/23)

Bình luận