Thời gian: 30 phút
Số câu: 39 câu
Lượt thi: 22
Mô tả

Đề thi bao gồm HTML/CSS và Bootstrap cơ bản. Dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về web hoặc những bạn muốn ôn lại kiến thức về font-end. Chúc các bạn thi thử đạt kết quả cao

Xếp hạng

1. Nguyễn Minh Thư (38/39)
2. Nguyễn Long (38/39)
3. Ngo Tien Dat (37/39)
4. dau thi hong nhung (36/39)
5. Huỳnh Lợi (35/39)
6. thu do (33/39)
7. nguyen duy khanh (32/39)
8. Dương Quý Cao (30/39)
9. pham quang (29/39)
10. Ho linh (28/39)

Bình luận