Thời gian: 30 phút
Số câu: 39 câu
Lượt thi: 8
Mô tả

Đề thi bao gồm HTML/CSS và Bootstrap cơ bản. Dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về web hoặc những bạn muốn ôn lại kiến thức về font-end. Chúc các bạn thi thử đạt kết quả cao

Xếp hạng

1. Nguyễn Long (38/39)
2. thu do (33/39)
3. nguyen duy khanh (32/39)
4. Ho linh (28/39)
5. Nguyễn Duyên (23/39)
6. nguyễn hùng (0/39)
7. Huy Nguyen (0/39)
8. Thư Bảo (0/39)

Bình luận